image
 • Dywany nie posiadające oznakowania prania, prane są na odpowiedzialność klienta i pralnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość prania takich dywanów.
 • Każdy dywan oraz chodnik o wymiarach nie przekraczających jednego metra kwadratowego (1m/2) liczony jest za 1m2.
 • Pralnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi.
 • Pralnia ma prawo odmówić wykonania usługi.
 • Pralnia nie odpowiada za rzeczy znajdujące się w dywanie lub dostarczone razem z nim.
 • Pralnia nie gwarantuje w 100% usunięcie przykrych zapachów (np. mocz, wymiociny, stęchlizna, spalenizna, zapachy odzwierzęce).
 • Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, w szczególności z: bejcy, rdzy, wosku, farb, odbarwień, przebarwień pochodzenia spożywczego (napojów gazowanych, wina, soków) a także pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady materiału, za powstałe uprzednio w skutek używania różnych środków chemicznych, działania promieni UV odbarwienia, za przypalenia, przetarcia, rozciągnięcia, zafarbowania.
 • Przy oddawaniu dywanu do punktu pośredniczącego lub pralni klient zobowiązany jest poinformować obsługę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach i plamach (mocz, pleśń itp.).
 • Klient zobowiązany jest również do poinformowania obsługi o wcześniejszym praniu, czyszczeniu, zapieraniu plam we własnym zakresie.
 • Obszary o ciemniejszych odcieniach na chodnikach z włókna polipropylenowego oraz chodnikach typu shaggy są wynikiem uszkodzenia runa w czasie intensywnego użytkowania. Nie jest to jednocześnie błąd powstały w czasie prania.
 • Wpływ promieni UV powoduje, że dywany blakną tracąc swój oryginalny kolor. Po wypraniu różnice w kolorystyce dywanów mogą się dodatkowo pogłębiać (na zabrudzonym dywanie są mniej widoczne).
 • W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia dywanu podstawą do wypłacenia odszkodowania Zleceniodawcy przez pralnię jest przedstawienie dokumentu zakupu dywanu (paragon, faktura itp.) lub jego wycena. W tej sytuacji mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacja klienta uwzględniana jest do 48 godzin od momentu odbioru dywanu.
 • Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w ciągu 14 dni licząc od daty złożenia reklamacji.
 • W sytuacjach spornych powoływana będzie ekspertyza rzeczoznawcy, której koszt pokrywa strona, której stanowisko zostało potwierdzone.
 • Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty z usługę.
 • Pralnia dołoży wszelkich starań, aby wykonać usługę z należytą starannością.
 • W przypadku nie odebrania dywanu po telefonicznym powiadomieniu o wykonaniu usługi, zostanie wysłane wezwanie do odbioru dywanu listem poleconym. W przypadku nie odebrania dywanu w ciągu 30 dni od wysłania takiego zawiadomienia, dywan zostanie przekazany do utylizacji.
Want to receive the hottest news?
Subscribe us to keep up-to-date!
Search