Rabaty


Karta Stałego Klienta

KTOMOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM NASZEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. Klient, który jednorazowo w PRALNI SECO zakupi usługę na łączną kwotę minimum 200 zł.
2. Klient, który okaże dowody zakupu, wydane przez PRALNIĘ SECO w okresie ostatnich 3 miesięcy, na łączną kwotę minimum 250 zł.

ZASADY WYDAWANIA KART

1. Karta wydawana jest po spełnieniu w/w warunków, na podstawie kompletnie wypełnionego i podpisanego przez Klienta "Formularza Klienta"
2. Karta Stałego Klienta wydawana jest bezpośrednio w Siedzibie Pralni SECO przy ul. Broniewskiego 32a we Włocławku

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY

1. Karta Stałego Klienta uprawnia do:
- 5% rabatu na zakupione usługi w PRALNI SECO
3. Klient otrzymuje również informację przesyłaną tradycyjną pocztą lub w formie elektronicznej na temat nowości, promocji dostępnych w Pralni SECO.

W przypadku utraty Karty Stałego Klienta prosimy o niezwłoczne powiadomienie , celem wydania nowej karty i wykreślenia utraconej karty z rejestru.